UPOZORNĚNÍ VÝBORU SPOLKU PŘÁTEL KAMILA LHOTÁKA

Milí přátelé!

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 1.10.2018 byl výbor Spolku přátel Kamila Lhotáka bohužel nucen odvolat z funkce tajemníka pana Ing. Evžena Škňouřila.

Důvodů k jeho odvolání byla celá řada: neochota koordinovat svou činnost s rozhodnutími výboru spolku, výborem neschválené nakládání s financemi a konečně pokus o odvolání nové místopředsedkyně podáním zápisu z neexistující schůze výboru na rejstříkový soud v okamžiku, kdy se snažila činnost spolku fakticky vedeného panem Ing. Škňouřilem rozkrýt.

Vedení spolku má důvodné podezření, že pan Ing. Škňouřil bez vědomí výboru spolku nabíral nové „členy“ a vybíral „členské příspěvky“. V souladu se stanovami však takto postižení nejsou členy spolku a platby poskytnuté panu Ing. Škňouřilovi nejsou členskými příspěvky.

Všem, kterých by se toto mohlo týkat, se za Spolek hluboce omlouváme. Zároveň Vás prosíme, abyste se ozvali na spkl@volny.cz, abychom mohli společně nastalou situaci řešit.

Za Spolek přátel Kamila Lhotáka
Předseda Ing. Karel Sýs a místopředsedkyně Mgr. Hana Lhoták

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *